ຄຸກກີ້ຕ້ອງໄດ້ເປີດໃຊ້ງານໃນບຣາວເຊີຂອງທ່ານ

ມີການໃຊ້ຄຸກກີ້ສອງອັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້:

ອັນທີ່ຈຳເປັນແມ່ນຄຸກກີ້ເຊສຊັນ, ໂດຍປົກກະຕິເອີ້ນວ່າ MoodleSession. ທ່ານຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ຄຸກກີ້ນີ້ຢູ່ໃນບຣາວເຊີຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບຢູ່ສະເໝີເມື່ອທ່ອງໃນເວັບໄຊທ໌. ເມື່ອທ່ານອອກຈາກລະບົບ ຫຼື ປິດບຣາວເຊີ, ຄຸກກີ້ນີ້ຈະຖືກທໍາລາຍ (ໃນບຣາວເຊີຂອງທ່ານແລະ ໃນເຊີບເວີ).

ຄຸກກີ້ອື່ນແມ່ນເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເອີ້ນວ່າ MOODLEID ຫຼື ຄ້າຍຄືກັນ. ມັນພຽງແຕ່ຈື່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານໃນບຣາວເຊີ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອທ່ານກັບຄືນໄປຫາເວັບໄຊທ໌ນີ້, ຊ່ອງໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນໜ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບແມ່ນໄດ້ຕື່ມໃສ່ໃຫ້ທ່ານແລ້ວ. ມັນປອດໄພທີ່ຈະປະຕິເສດຄຸກກີ້ນີ້ - ພຽງແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ພິມຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ.