ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລກສູດ   ອອກແຮງງານເພື່ອຮັບຕ້ອນວັນຄູແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ແລະ ຕ້ອນຮັບເປີດສູນຝຶກອົບຮົມລາວ-ຈີນ ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019

ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ

                               wee                              wer                                                 wr                                           fgy                            ກຸ່ມແຍກ: ສະມາຊິກທັງໝົດ

(ບໍ່ມີຂ່າວໄດ້ໂພສເທື່ອ.)